MJournalClose

Slouží k odpojení od Journal DS
declare function MJournalClose dll "ActualDocument" (): boolean
MJournalClose()
MJournalClose()

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede odpojení od Journal DS.

Ukázky volání

  • MJournalClose()

Viz také