JournalDS

Aplikace enTeam Journal DS

Popis

Funkce a procedury pro práci s aplikací enTeam Journal DS.

Funkce

MJournalAddLetterAddress Přidá adresu k písemnosti
MJournalClose Slouží k odpojení od Journal DS
MJournalDownloadDeliveryInfo Stáhne doručenku
MJournalGetBarcode Vrací čárový kód z aktuálně otevřené písemnosti
MJournalGetCodes Slouží k navrácení možných hodnot z libovolného číselníku Journal DS
MJournalGetDataBoxSettingsIdByBoxIdAndLogin Vrací interní ID datové schránky dle ID schránky a přihl. jména
MJournalGetLetterAttribute Slouží k navrácení hodnoty atributu dokumentu Journal DS
MJournalGetLoginByDataBoxSettingsIdAndGuid Vrací přihlašovací jméno k datové schránce
MJournalHiddenSendDataMessage Nevizuální odeslání datové zprávy
MJournalLoadfromrepository Podpurná procedura pro funkční generování čárového kódu
MJournalOpen Slouží k připojení na Journal DS
MJournalOpenLetterById Slouží k otevření objektu dokumentu Journal DS
MJournalPrepareLetter Slouží k vytvoření objektu dokumentu Journal DS
MJournalSendDataMessage Slouží k odeslání datové zprávy pomocí formuláře
MJournalSetLetterAttribute Slouží k nastavení atributu dokumentu Journal DS
MJournalShowLetter Slouží k vizuálnímu otevření písemnosti v Journal DS
MJournalShowReceiveDeliveredForm Zobrazí okno pro prohlížení a příjem dodaných DZ
MJournalStoreLetter Slouží k uzavření objektu dokumentu Journal DS

Příklady

SendDataMessageSilent Ukázka nevizuálního odeslání datové zprávy