MJournalOpen

Slouží k připojení na Journal DS
declare function MJournalOpen dll "ActualDocument" (pointer): boolean
MJournalOpen(actualdocument)
MJournalOpen(AD)

Parametry

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true , při chybě false .

Popis

Funkce provede připojení na Journal DS.

Ukázky volání

  • MJournalOpen(actualdocument)

Viz také