MJournalGetBarcode

Vrací čárový kód z aktuálně otevřené písemnosti
declare function MJournalGetBarcode dll "ActualDocument" (): string
sfoo := MJournalGetBarcode()
MJournalGetBarcode()

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací čárový kód z aktuálně otevřené písemnosti.

Popis

Aby byl generátor funkční, je potřeba napřed použít proceduru MJournalLoadfromrepository .

Ukázky volání

  • sfoo := MJournalGetBarcode()

Viz také