MJournalOpenLetterById

Slouží k otevření objektu dokumentu Journal DS
declare function MJournalOpenLetterById dll "ActualDocument" (string): boolean
MJournalOpenLetterById(sID)
MJournalOpenLetterById(ID)

Parametry

ID

Typ: string

Id dokumentu.

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede otevření dokumentu Journal DS.

Ukázky volání

  • MJournalOpenLetterById(sID)

Viz také