MJournalPrepareLetter

Slouží k vytvoření objektu dokumentu Journal DS
declare function MJournalPrepareLetter dll "ActualDocument" (string): boolean
MJournalPrepareLetter(sRowID)
MJournalPrepareLetter(RowID)

Parametry

RowID

Typ: string

Id řady.

Návratová hodnota

Typ: boolean

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede vytvoření nového dokumentu Journal DS.

Ukázky volání

  • MJournalPrepareLetter(sRowID)

Viz také