MJournalSendDataMessage

Slouží k odeslání datové zprávy pomocí formuláře
declare function MJournalSendDataMessage dll "ActualDocument" (pointer): integer
MJournalSendDataMessage(aAD)
MJournalSendDataMessage(AD)

Parametry

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací následující návratové kódy:
  • 1: Stisknuto tlačítko Odeslat
  • 2: Formulář zavřen (křížkem)
  • 3: Stisknuto tlačítko Uložit
  • 4: Stisknuto tlačítko Neodesílat
  • 0: Žádná z předchozích možností

Popis

Funkce slouží ke zobrazení formuláře pro zadání parametrů datové zprávy a jejímu odeslání nebo uložení pro pozdější odeslání.

Ze skriptu je možné ovlivnit, zda bude aktivní tlačítko Odeslat na formuláři, pomocí proměnné CanSendDmFromCase typu boolean . Pokud proces obsahuje tuto proměnnou nastavenou na false , je tlačítko neaktivní, i když uživatel má právo datové zprávy odeslat.

Nastavením proměnné MJ_ATTACHCOUNT lze změnit připojování příloh při odeslání datové zprávy:

MJ_ATTACHCOUNT Popis MJ_ATTACHMENTS Popis
MJ_ATTACHCOUNT := -100 Připojují se pouze přílohy, které jsou uvedeny jako seznam identifikací přílohy v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := "AttachKey1|AttachKey2"
MJ_ATTACHCOUNT := -101 Připojují se pouze přílohy, které jsou uvedeny jako seznam názvů příloh v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := "AttachTitle1|AttachTitle2"
MJ_ATTACHCOUNT := -102 Připojují se soubory s disku uvedené jako seznam v proměnné. MJ_ATTACHMENTS := "File1|File2" Jde o plné názvy souborů na disku, a to včetně cesty.
MJ_ATTACHCOUNT := -103 Automaticky se nepřiřadí žádné přílohy.
MJ_ATTACHCOUNT := 0 Přidají se všechny přilohy procesu jako přílohy nové datové zprávy.
MJ_ATTACHCOUNT := Ostaní čísla Pokud je nastavená proměnná. MJ_ATTACHMENTS := "AttachKey1|AttachKey2" Přidají se přílohy s uvedenou identifikací, pokud je prázdná, přidají se všechny přílohy.

Ukázky volání

  • MJournalSendDataMessage(aAD)

Viz také