MJournalShowLetter

Slouží k vizuálnímu otevření písemnosti v Journal DS
declare function MJournalShowLetter dll "ActualDocument" (integer, integer, integer, boolean): boolean
b := MJournalShowLetter(2, 1, 62, true)
MJournalShowLetter(AppId, RntId, LettId, SaveHistory)

Parametry

AppId

Typ: integer

ID aplikace.

RntId

Typ: integer

ID řady.

LettId

Typ: integer

ID písemnosti.

SaveHistory

Typ: boolean

Udává, zda může být otevřená písemnost ukládána bez záznamů v historii (tj. je provedena její úprava) nebo se záznamy (tj. otevřená písemnost po úpravách zkopírována a původní verze je zachována).

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací boolean, zda se povedlo či nepovedlo napojit na Journal DS.

Popis

Pokud není Journal DS spuštěn, provede se jeho spuštění. V opačném případě se písemnost otevře v již nastartovaném Journal DS.

Funkce neřeší, zda otevření písemnosti opravdu proběhlo - toto je řešeno v aplikaci Journal DS. Vrací ale boolean, zda se povadlo či nepovedlo napojit na Journal DS. Pokud se napojení nepovedlo, je možné, že bude potřeba nastavit v OS cestu k Journal DS.

Ukázky volání

  • b := MJournalShowLetter(2, 1, 62, true)

Viz také