MJournalStoreLetter

Slouží k uzavření objektu dokumentu Journal DS
declare function MJournalStoreLetter dll "ActualDocument" (): string
sID := MJournalStoreLetter()
MJournalStoreLetter()

Návratová hodnota

Typ: string

V případě uspěchu vrací true .

Popis

Funkce provede uzavření nového dokumentu Journal DS.

Ukázky volání

  • sID := MJournalStoreLetter()

Viz také