MServerHandOver

Vyvolá předání v enTeam Server
declare function MServerHandOver dll "ActualDocument" (string): integer
ReturnCode := MServerHandOver("ADINET")
MServerHandOver(ApplicationPattern)

Parametry

ApplicationPattern

Typ: string

Název aplikace v enTeamServer, kde vyvolat předání (např. ADINET ). Použitím * dojde k vyvolání předání nad všemi aplikacemi v enTeam Server.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 je-li předání úspěšně provedeno. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vyvolá předání (odeslání) položek uložených v enTeam Server.

Ukázky volání

  • ReturnCode := MServerHandOver("ADINET")