EmailPutIntoMServer

Vloží e-mail do enTeam Server
declare function EmailPutIntoMServer dll "ActualDocument" (Integer): Integer
ReturnCode := EmailPutIntoMServer(Email)
EmailPutIntoMServer(Email)

Parametry

Email

Typ: Integer

Identifikátor e-mailu pro vložení

Návratová hodnota

Typ: Integer

Vrací 1 je-li e-mail úspěšně vložen do enTeam Server. Dojde-li k chybě, je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vloží e-mail do enTeam Server jako položku aplikace ADINET . Pro následné odeslání z enTeam Server se použije SMTP nastavení aplikace enTeam.

Funkce neuvolňuje vložený e-mail. Pro jeho uvolnění použijte funkci EmailFree .

Odeslání (předání) položek aplikace ADINET z enTeam Server provádí automaticky proces mtbXchEmail.exe (je-li naplánován). Pro ruční odeslání lze použít funkci MServerHandOver .

Ukázky volání

  • ReturnCode := EmailPutIntoMServer(Email)

Viz také