MTBconnectSlow

Vytvoří další připojení do enTeam pod uživatelským jménem, které je posláno v parametru
declare function MTBconnectSlow dll "ActualDocument" (string, string): boolean
MTBconnectSlow("strych", "heslo")
MTBconnectSlow(Login, Password)

Parametry

Login

Typ: string

Přihlašovací jméno. Pokud není posláno žádné jméno, pak se do enTeam připojí pod účtem _teambridge_ .

Password

Typ: string

Heslo.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se úspěšně vytvoří další spojení do enTeam.

Popis

Pokud není posláno žádné jméno, pak se do enTeam připojí pod účtem _teambridge_ . Připojení musí být následně uzavřeno funkcí MTBdisconnectSlow . Možnosti tohoto připojení využívá např. funkce OpenDocCont .

Ukázky volání

  • Připojení do enTeam pomocí zadaného přihlašovacího jména
    MTBconnectSlow("strych", "heslo")
  • Připojení do enTeam pomocí účtu _teambridge_
    MTBconnectSlow("", "")