ModifyNameAndClassExt

Umožňuje změnit název procesu a jeho třídu
declare procedure ModifyNameAndClassExt dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
ModifyNameAndClassExt("novyNazev", "novaTrida", actualdocument)
ModifyNameAndClassExt(Name, Params, AD)

Parametry

Name

Typ: string

Nové jméno procesu.

Params

Typ: string

Nová třída procesu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Pokud se místo Name , nebo Xclass vloží #nochange#, pak se původní hodnoty nemění.

K přejmenování procesu nedojde, pokud je v procesu proměnná MTBcaseTitle !

Ukázky volání

  • ModifyNameAndClassExt("novyNazev", "novaTrida", actualdocument)