MoveDocument

Přesune proces do jiné složky
declare procedure MoveDocument dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string)
MoveDocument(guidS, guidT, folderNameS, folderNameT, procesID)

Parametry

guidS

Typ: string

guidT

Typ: string

folderNameS

Typ: string

folderNameT

Typ: string

procesID

Typ: string

Popis

Zastaralá procedura, použijte MoveDoc .