MoveDoc

Přesune proces mezi složkami
declare function MoveDoc dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, integer, string, pointer): boolean
Success := MoveDoc("FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7", "Folder1\Subfolder1", "_publicfolders_", "Folder2\Subfolder2", "MTB_0000123", 0, "", actualdocument)
MoveDoc(SrcUserKey, SrcPath, DestUserKey, DestPath, DocKey, Flags, Params, ActDoc)

Parametry

SrcUserKey

Typ: string

GUID uživatele zdrojové složky. Identifikuje kořenovou složku zdrojového uživatele. Při zadání prázdného řetězce bude použit aktuální uživatel.

SrcPath

Typ: string

Cesta ke zdrojové složce. Popisuje cestu ke zdrojové složce. Při zadání prázdného řetězce se použije kořenová složka. Oddělovačem cesty je znak zpětného lomítka (tj. \ ). Žádná ze složek v cestě nesmí ve svém názvu obsahovat tento oddělovač! Příklad cesty "Slozka1\Slozka11\Slozka112".

DestUserKey

Typ: string

GUID uživatele cílové složky. Více informací viz parametr SrcUserKey .

DestPath

Typ: string

Cesta k cílové složce. Popisuje cestu k cílové složce. Více informací viz parametr SrcPath .

DocKey

Typ: string

ID procesu k přesunutí. Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

Flags

Typ: integer

Volby přesunu procesu.

  • 1 - Proces bude vyhledán v celém podstromu zadané cesty
  • 2 - Proces bude pouze zkopírován
Pro kombinaci voleb zadejte jejich součet. Např. pro volbu 1 a 2 zadejte 3. Nechcete-li použít žádnou z voleb, zadejte 0.

Params

Typ: string

Další parametry. Slouží pro možné budoucí rozšíření funkce. Zatím nepoužíváno.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen proces k přesunutí.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true byla-li operace úspěšná. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce přesune (nebo kopíruje) proces mezi zadanými složkami.

Ukázky volání

  • Success := MoveDoc("FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7", "Folder1\Subfolder1", "_publicfolders_", "Folder2\Subfolder2", "MTB_0000123", 0, "", actualdocument)