MoveDocumentExt

Přesune proces ze složky do složky
declare procedure MoveDocumentExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, pointer)
MoveDocumentExt(guidS, "_publicfolders_" , "", "Mzdy", procesID, actualdocument)
MoveDocumentExt(GuidS, GuidT, FolderNameS, FolderNameT, ProcessID, AD)

Parametry

GuidS

Typ: string

ID uživatele, který vlastní zdrojovou složku.

GuidT

Typ: string

ID uživatele, který vlastní cílovou složku.

FolderNameS

Typ: string

Název zdrojové složky.

FolderNameT

Typ: string

Název cílové složky.

ProcessID

Typ: string

ID procesu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zastaralá procedura, použijte MoveDoc .

Přesune proces ze složky do složky. Pokud není FolderNameS zadán, pak se bere hlavní složka uživatele. Složku je možno zadat dvěma způsoby:
  1. Pokud je její jméno jedinečné, pak pouze jejím jménem
  2. Celou cestou ve tvaru: faktury\2004
Pokud je jako GuidS zadáno "", pak se bere aktuálně přihlášený uživatel Pokud je jako GuidS zadáno "_teambridge_", pak se proces přesouvá ze složky rootfolder Pozn.: Pokud není cílová složka nalezena, bude vytvořena.

Ukázky volání

  • MoveDocumentExt(guidS, "_publicfolders_" , "", "Mzdy", procesID, actualdocument)