NewEmail

Založí nový e-mail
declare procedure NewEmail dll "ActualDocument"(string, string, string, string, string, string, var integer, var integer, pointer)
NewEmail("uzivatele", "uzivateleAdresy", "predmet, "text", "prilohy", "filtr", "pocetUzivatelu", "pocetPriloh", actualdocument)
NewEmail(Users, UsersEmails, Title, Text, Attachments, Filter, UsersCount, AttCount, AD)

Parametry

Users

Typ: string

Uživatelé.

UsersEmails

Typ: string

E-mailové adresy uživatelů.

Title

Typ: string

Předmět e-mailu.

Text

Typ: string

Tělo e-mailu.

Attachments

Typ: string

Přílohy e-mailu.

Filter

Typ: string

Filtr.

UsersCount

Typ: integer

Počet uživatelů.

AttCount

Typ: integer

Počet příloh.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura založí nový e-mail. Odesílání se provádí pomocí funkce CreateMTBProcess . Pokud je třeba do parametru zapsat slova s mezerou, musí vložit mezi ` .

Ukázky volání

  • NewEmail("uzivatele", "uzivateleAdresy", "predmet, "text", "prilohy", "filtr", "pocetUzivatelu", "pocetPriloh", actualdocument)