NewEmailExt

Zobrazení rozšířeného e-mailového okna
declare procedure NewEmailExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, string, string, var integer, var integer, var integer, pointer)
NewEmailExt("uzivatele", "uzivateleAdresy", "predmet", "text", "prilohy", "filtr", "prilohyZhdd", "pocetUzivatelu", "pocetPriloh", "pocetPrilohZhdd", actualdocument)
NewEmailExt(Users, UsersEmails, Title, Text, Attachments, Filter, AttFromHDD, UsersCount, AttCount, AttFromHDDCount, AD)

Parametry

Users

Typ: string

Uživatelé.

UsersEmails

Typ: string

E-mailové adresy uživatelů.

Title

Typ: string

Předmět e-mailu.

Text

Typ: string

Tělo e-mailu.

Attachments

Typ: string

Přílohy e-mailu.

Filter

Typ: string

Filtr.

AttFromHDD

Typ: string

Přílohy e-mailu z disku.

UsersCount

Typ: var integer

Počet uživatelů.

AttCount

Typ: var integer

Počet příloh.

AttFromHDDCount

Typ: var integer

Počet příloh z disku.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zobrazí uživateli okno, ve kterém je možné vybrat přílohy z procesu a přílohy z disku, uživatele z enTeam Workflow Manager a CRM a napsat text e-mailu. Odesílání se provádí pomocí funkce CreateMTBProcess . Filtrování: Pokud se do proměnné filter zadá nějaký text, pak jsou zobrazovány pouze soubory, které mají tento text ve svém názvu. př: filtr:="smlouva" .

Pokud je ve filtru:=" #nofilter#smlouva" pak je možné v dialogu tento filtr vypínat.

Adresář enTeam CRM Pokud prilohyZhdd:="#noMTB#" pak nebude zobrazeno tlačítko pro načítání z enTeam CRM. Soubory z disku Pokud prilohyZhdd:="#noHDD#" pak nebude zobrazeno tlačítko pro výběr příloh z HDD. Také je možné použít prilohyZhdd:="#noMTB#noHDD#" .

Nejvhodnější je užití skriptu SendNewMailExt() , který bude volán z jiného prováděcího skriptu. Tento skript obslouží celé mailování sám.

Ve workflow je nutné je mít nadefinované proměné:
  • wkf.mailuzivatel // předvyplněná emailová adresa
  • wkf.mailpredmet
  • wkf.mailtext
  • wkf.mailfilter

Ukázky volání

  • NewEmailExt("uzivatele", "uzivateleAdresy", "predmet", "text", "prilohy", "filtr", "prilohyZhdd", "pocetUzivatelu", "pocetPriloh", "pocetPrilohZhdd", actualdocument)