NodeOwner

Vyhledá uživatele, kterému je přidělen daný pracovní krok
declare procedure NodeOwner dll "ActualDocument" (string, string, string)
NodeOwner(node, pracovnik, wkf.DocID)
NodeOwner(Node, Owner, DocID)

Parametry

Node

Typ: string

Název kroku.

Owner

Typ: string

ID uživatele, kterému je přidělen pracovní krok.

DocID

Typ: string

ID procesu.

Popis

Do Owner zapíše ID uživatele, kterému je přidělen pracovní krok s názvem Node v dokumentu s ID uloženým v DocID .

Ukázky volání

  • NodeOwner(node, pracovnik, wkf.DocID)