OO_CalcWrite

Zapíše text na určené políčko v Calc (Excel) dokumentu
declare procedure OO_CalcWrite dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
OO_CalcWrite(4, 4, hodnota)
OO_CalcWrite(column, row, value)

Parametry

column

Typ: integer

Číslo sloupečku, ze kterého se bude číst (začíná od nuly).

row

Typ: integer

Číslo řádku, ze kterého se bude číst(začíná od nuly).

value

Typ: string

Zapisovaná hodnota.

Popis

Je potřeba nejprve dokument otevřít fukncí OO_Open .

Ukázky volání

  • OO_CalcWrite(4, 4, hodnota)

Viz také