OO_CalcRead

Přečte text z určeného políčka v Calc (Excel) dokumentu
declare procedure OO_CalcRead dll "ActualDocument" (integer, integer, string)
OO_CalcRead(2, 2, hodnota)
OO_CalcRead(column, row, value)

Parametry

column

Typ: integer

Číslo sloupečku, ze kterého se bude číst (začíná od nuly).

row

Typ: integer

Číslo řádku, ze kterého se bude číst(začíná od nuly).

value

Typ: string

Načtená hodnota.

Popis

Je potřeba nejprve dokument otevřít fukncí OO_Open .

Ukázky volání

  • OO_CalcRead(2, 2, hodnota)

Příklady použití

Viz také