OO_Close2

Uloží a zavře druhý dokument v OpenOffice
declare procedure OO_Close2 dll "ActualDocument" (string, string, string)
OO_Close2("c:\soubor.xls", "xls", "")
OO_Close2(Sfile, filetype, params)

Parametry

Sfile

Typ: string

Jméno dokumentu s cestou, do kterého se bude ukládat.

filetype

Typ: string

Jméno dokumentu s cestou, který se bude ukládat. Možné hodnoty jsou:

doc MS Word 97
xls MS Excel 97
docx MS Word 2007
xlsx MS Excel 2007
pdf Portable Document Format

params

Typ: string

Zatím nevyužito.

Popis

Pokud byl dokument otevřen pouze pro čtení, nezavírejte tento soubor. Nelze ukládat do stejného souboru jako byl otevřen!

Ukázky volání

  • OO_Close2("c:\soubor.xls", "xls", "")

Viz také