OO_Open2

Otevře druhý dokument v OpenOffice
declare procedure OO_Open2 dll "ActualDocument" (string, boolean)
OO_Open2("c:\druhysesit.xls", true)
OO_Open2(Sfile, readonly)

Parametry

Sfile

Typ: string

Jméno dokumentu s cestou, který se bude otevírat.

readonly

Typ: boolean

Zda se otevře dokument jen pro čtení nebo i pro zápis.

Popis

Pokud nebude docházet k zápisu do dokumentu, je potřeba vždy otevřít dokument pouze pro čtení.

Ukázky volání

  • OO_Open2("c:\druhysesit.xls", true)

Příklady použití

Viz také