OpenMdataSlow

Vytvoří napojení na enTeam CRM
declare function OpenMdataSlow dll "ActualDocument" (): boolean
OpenMdataSlow()
OpenMdataSlow()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl úspěšně napojen na enTeam CRM.

Popis

Vytvoří napojení na enTeam CRM. Funkce je pomalejší než funkce OpenMdata , ale je možné ji používat i z prostředí Workflow Designer.

Ukázky volání

  • OpenMdataSlow()