OpenSession

Otevře enTeam Session
declare function OpenSession dll "ActualDocument" (pointer): boolean
OpenSession(actualdocument)
OpenSession(AD)

Parametry

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud se podařilo připojit k enTeam, pak je vráceno true .

Popis

Na otevřené Session je možné např. volat funkci OpenMtbDocument . Na závěr musí být enTeam Session uzavřena funkcí CloseSession .

Ukázky volání

  • OpenSession(actualdocument)