OpenMtbDocument

Otevře proces bez jeho obsahu
declare function OpenMtbDocument dll "ActualDocument"(string):boolean
OpenMtbDocument("enTeam_0000abc")
OpenMtbDocument(WkfKey)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

Popis

Otevře proces bez jeho obsahu (document), tzn. že je rychlejší než OpenDocCont , ale je k dispozici méně vlastností. Před použitím funkce musí být vytvořené připojení k enTeam pomocí OpenSession . Pro zavření použije funkci CloseMtbDocument .

Ukázky volání

  • OpenMtbDocument("enTeam_0000abc")

Viz také