PrepareOutlookHTMLMessage

Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook
declare function PrepareOutlookHTMLMessage dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): boolean
PrepareOutlookHTMLMessage("strych@leviom.cz", "Subject", "Body", "#AllDocuments#", actualdocument)
PrepareOutlookHTMLMessage(addresses, title, body, attachments, aAD)

Parametry

addresses

Typ: string

E-mail(y) příjemce. V případě více adres se jako oddělovač používá ; .

title

Typ: string

Předmět zprávy.

body

Typ: string

Tělo zprávy. Podporuje HTML formátování, pro zalomení řádků je proto nutné použít např. značku <Br/> nebo <P> a </P> , nikoli enter .

attachments

Typ: string

Umístění souborů, které budou přiloženy k e-mailu, na disku. Pokud je uvedené klíčové slovo #AllDocuments# , budou přiloženy všechny přílohy z procesu.

aAD

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud byla zpráva připravena, jinak vrací false .

Popis

Připraví e-mail pro odeslání pomocí MS Outlook. Podporuje pouze formátovaný (HTML) text, pro přípravu e-mailu s prostým textem použijte funkci PrepareOutlookMessage .

V adresáři Temp připraví soubor CreateOutlookMessage.cfg . Následně je potřeba spustit např. pomocí procedury Execute aplikaci CreateOutlookMessage.exe (je nutné uvést celou cestu), která otevře okno MS Outlook s připravenou (z uvedeného souboru načtenou) zprávou pro odeslání.

Ukázky volání

  • PrepareOutlookHTMLMessage("strych@leviom.cz", "Subject", "Body", "#AllDocuments#", actualdocument)