ReadFromTextFile

Načte řádku z textového souboru
declare function ReadFromTextFile dll "ActualDocument" (string): boolean
ReadFromTextFile(line)
ReadFromTextFile(line)

Parametry

Line

Typ: string

Řádka.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla řádky úspěšně načtena.

Popis

Soubor musí být otevřen funkcí OpenTextFile .

Ukázky volání

  • ReadFromTextFile(line)