RemoveFromListVariable

Odebrání hodnoty z listové proměnné
declare procedure RemoveFromListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, pointer)
RemoveFromListVariable("MyStringList", 2, actualdocument)
RemoveFromListVariable(VariableNames, Index, ActualDocument)

Parametry

VariableNames

Typ: string

Název proměnné.

Index

Typ: integer

Index hodnoty.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Metoda odebere hodnotu určenou jejím indexem z listové proměnné. V prvním vstupním parametru VariableNames může být uvedeno více proměnných. V takovém případě jsou proměnné odděleny středníkem.

Ukázky volání

  • RemoveFromListVariable("MyStringList", 2, actualdocument)

Příklady použití