RenameProcessByID

Přejmenuje proces zadaný svým ID
declare procedure RenameProcessByID dll "ActualDocument" (string, string, string)
RenameProcessByID("TESTSTR_00002za", "3D1A9A-065-4A3-846-D5030B10", "blabla")
RenameProcessByID(ProcessID, UserID, NewName)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu.

UserID

Typ: string

ID uživatele.

NewName

Typ: string

Nové jméno procesu.

Popis

Je nutné znát ID uživatele, u kterého se daný proces nachází ve schránce.

Ukázky volání

  • RenameProcessByID("TESTSTR_00002za", "3D1A9A-065-4A3-846-D5030B10", "blabla")