ReplaceStr

Nahradí v řetězci podřetězec jiným řetězcem
declare procedure ReplaceStr dll "ActualDocument" (string, string, string, string)
ReplaceStr(s, "Ahoj jak je?", "je", "se máš")
ReplaceStr(Out, In, ToRep, New)

Parametry

Out

Typ: string

Výsledný řetězec.

In

Typ: string

Celý řetězec, ve kterém se bude nahrazovat.

ToRep

Typ: string

Řetězec, který má být nahrazen.

New

Typ: string

Řetězec, kterým bude nahrazen.

Popis

Zastaralá procedura, použijte ReplaceStrExt . Procedura nahradí v řetězci podřetězec jiným řetězcem. Nahrazeny budou všechny výskyty.

Ukázky volání

  • ReplaceStr(s, "Ahoj jak je?", "je", "se máš")