RunWKFInProcess

Spustí workflow v procesu
declare function RunWKFInProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
RunWKFInProcess("Absence", sCaseId, "", actualdocument)
RunWKFInProcess(Workflow, ProcessID, Params, AD)

Parametry

Workflow

Typ: string

Název dokumentu Workflow.

ProcessID

Typ: string

ID procesu.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý, zadejte "" .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Funkce vrací false , pokud došlo k chybě, jinak vrací true .

Popis

Nastartuje workflow v procesu zadaném pomocí ID. Pokud se místo ID dokumentu použije klíčové slovo actualdocument , pak bude použit aktuální proces.

Ukázky volání

  • RunWKFInProcess("Absence", sCaseId, "", actualdocument)