SaveDialog

Zobrazí sytémový dialog pro uložení souboru
declare function SaveDialog dll "ActualDocument" (string, string): integer
Executed := SaveDialog("Textové soubory (*.txt)|*.txt", FileName)
SaveDialog(Filter, FileName)

Parametry

Filter

Typ: string

Dostupné přípony pro uložení souboru a filtr pro zobrazení existujících souborů v dialogu. Formát je zřejmý z příkladů - oddělovačem je | , na lichých pozicích je testový popis, na sudých seznam vlastní filtr:

  • Textové soubory (*.txt)|*.txt
  • Soubory typu dokument|*.txt;*.rtf;*.doc;*.xls|Všechny soubory|*.*

FileName

Typ: string

Vstupem je výchozí adresář pro uložení, výstupem celá cesta k ukládanému souboru.

Návratová hodnota

Typ: integer

Informace, které tlačítko bylo stisknuto.
Výsledek Popis
1 Tlačítko Uložit
0 Tlačítko Storno
-1 Při vykonávání došlo k chybě

Popis

Zobrazí systémový dialog pro uložení souboru. Pokud uživatel stiskne tlačítko Uložit (výsledek funkce), je nutné samotné uložení vyřešit ve skriptu.

Ukázky volání

  • Executed := SaveDialog("Textové soubory (*.txt)|*.txt", FileName)

Viz také