SaveUsersToFileExt

Uloží do souboru seznam uživatelů
declare procedure SaveUsersToFileExt dll "ActualDocument" (string, string, pointer)
SaveUsersToFileExt("allUsers", "c:\x.txt", actualdocument)
SaveUsersToFileExt(Role, FileName, AD)

Parametry

Role

Typ: string

Role, ze které jsou uživatelé zapsaní. Pro seznam všech uživatelů zapište "allusers" . Může být zadáno více rolí oddělených čárkou.

FileName

Typ: string

Název souboru (včetně cesty).

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura uloží do souboru seznam uživatelů. Formát zápisu do textového souboru je následující: příjmení --- jméno --- zkratka . Pokud je pomocí WriteSGlobal zapsáno klíčové slovo ShortName , jsou do textového souboru propisovány pouze zkratky uživatelů.

Ukázky volání

  • SaveUsersToFileExt("allUsers", "c:\x.txt", actualdocument)