SelectAttachments

Výběr z příloh procesu
declare function SelectAttachments dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, pointer): boolean
SelectAttachments("", "", "#!#", "key#!#", sAttKeys, actualdocument)
SelectAttachments(ProcessID, Include, Delimiter, Params, Selected, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, jehož přílohy budou zobrazeny v seznamu. Pokud je zadán prázdný řetězec nebo klíčové slovo actualdocument , bude zobrazen seznam příloh z aktuálního procesu.

Include

Typ: string

Seznam koncovek souborů, které se zobrazí v seznamu. Pokud je zadaný řetězec prázdný nebude použito žádné omezení. Koncovky jsou oddělené definovaným oddělovačem př.: jpg#png#gif.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač.

Params

Typ: string

Seznam možných parametrů oddělených definovaným znakem (pokud je první parametr 'name', bude procedura pracovat s názvy vybraných souborů, jinak pracuje s jejich klíči). Tato vstupní proměnná může sloužit pro přidání parametrů při rozšiřovaní funkce. V druhém parametru může být uveden text, který se propíše do záhlaví seznamu (caption v groupboxu).

Selected

Typ: string

Vstupně výstupní parametr. Jako vstup se očekává seznam názvů nebo klíčů příloh oddělených zadaným oddělovačem, které již byly vybrány (v seznamu budou zatržené). Výstup je taktéž seznam názvů či klíčů označených příloh oddělených zadaným oddělovačem.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Funkce vrací true pokud bylo stisknuto tlačítko OK, v případě, že bylo stisknuto Storno, vrací false .

Popis

Funkce zobrazí dialog, kde je možné vybrat jednu či více příloh z procesu. Při dvojkliku na položku ze seznamu se příloha otevře. Zároveň lze otevřít vždy pouze jednu přílohu na asociovaný program. (tzn. že dvě a více příloh lze otevřít pouze pokud jsou rozdílných typů - mají asociované různé aplikace).

Ukázky volání

  • Aktuální proces, žádny filtr
    SelectAttachments("", "", "#!#", "key#!#", sAttKeys, actualdocument)
  • Proces id ESF_000008J + filtr (JPG,BMP,GIF)
    SelectAttachments("ESF_000008J", "JPG#BMP#GIF", "#", "key#Vyber přílohu pro export#", sAttKeys, actualdocument)