SelectDocumentFromHDD

Zobrazí pohled na disk a nechá uživatele vybrat jeden soubor
declare function SelectDocumentFromHDD dll "ActualDocument" (string, string, string, string): boolean
SelectDocumentFromHDD("c:\windows", jmenosouboru, pripona, jmenosouboruscestou)
SelectDocumentFromHDD(Folder, FileName, FileExt, FilePath)

Parametry

Folder

Typ: string

Adresář.

FileName

Typ: string

Název souboru.

FileExt

Typ: string

Přípona souboru.

FilePath

Typ: string

Cesta k souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byly informace úspěšně předány do skriptu.

Popis

O tomto souboru předá informace (jména, přípona, cesta) do skriptu. Zastaralá funkce, použijte OpenDialog .

Ukázky volání

  • SelectDocumentFromHDD("c:\windows", jmenosouboru, pripona, jmenosouboruscestou)

Viz také