SelectUserFromDialog

Otevře dialog se seznamem uživatelů
declare function SelectUserFromDialog dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
SelectUserFromDialog("IT, OFFICE", guid, "", actualdocument)
SelectUserFromDialog(Filter, Guid, Params, AD)

Parametry

Filter

Typ: string

Do filtru se zadávají jednotlivá ID oddělená středníkem.

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Params

Typ: string

Nutné zapsat "userslistavaliable" .

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byl někdo vybrán.

Popis

Je možné filtovat, kteří uživatelé se mají v dialogu zobrazit. Filtrování se provádí pomocí role. Rolí může být více, pak jsou oddělené čárkou. Pokud je třeba zobrazit všechny uživatele, pak je nutné použít klíčové slovo "allusers" . Dále je možné filtrovat na uživatele s předem danými ID.

Ukázky volání

  • SelectUserFromDialog("IT, OFFICE", guid, "", actualdocument)