SendSMS

Odesílání SMS již není podporováno! Odešle SMS prostřednictvím služby SendSMS
declare function SendSMS dll "ScriptExt2007" (string, string, string): integer
Rc := SendSMS(login, password, sRequest)
SendSMS(Login, Password, Request)

Parametry

Login

Typ: string

Přihlašovací jméno uživatele.

Password

Typ: string

Heslo uživatele.

Request

Typ: string

XML řetězec popisující parametry odesílané SMS.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
   <sms>
    <sender>enTeam</sender>' +
    <target_number>+420608608340</target_number>
    <text>Toto je text odeslane SMS zpravy</text>
    <customer_application>Testování SMS</customer_application>
   </sms>

Návratová hodnota

Typ: integer

Návratový kód.
 • 0 - SMS zpráva byla úspěšně odeslána.
 • 1 - Databáze je nedostupná.
 • 2 - Chybné přihlášení.
 • 3 - Chyba popisujícího XML (viz parametr sRequest).
 • 4 - Chybný formát čísla.
 • 5 - Uživatel není oprávněn odesílat SMS do zahraničí.
 • -1 - Chyba během volání služby - interní kód.

Popis

Funkce odešle SMS prostředníctvím webové služby SendSMS.

Ukázky volání

 • Rc := SendSMS(login, password, sRequest)

Příklady použití