SetAbsent

Nastavení nepřítomnosti uživateli
declare function SetAbsent dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, pointer): boolean
Success := SetAbsent(Guid, "", DateFrom, DateTo, "Dovolená", actualdocument)
SetAbsent(Guid, UserName, DateFrom, DateTo, Reason, AD)

Parametry

Guid

Typ: string

ID pracovníka.

UserName

Typ: string

Uživatelské jméno pracovníka.

DateFrom

Typ: string

Datum začátku nepřítomnosti. Pokud je zadáno klíčové slovo #DeleteAbsent# , dojde k odstranění existující nepřítomnosti.

DateTo

Typ: string

Datum ukončení nepřítomnosti.

Reason

Typ: string

Důvod nepřítomnosti.

Typ: pointer

Ukazatel na aktuální proces. Vložte klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se povedlo nepřítomnost nastavit.

Popis

Nastaví libovolnému uživateli termín nepřítomnosti a její důvod. Uživatel je definován svým Guid . Pokud není nalezen, vyhledá se dle zadaného UserName .

Ukázky volání

  • Nastavení nepřítomnosti uživateli zadanému svým GUID.
    Success := SetAbsent(Guid, "", DateFrom, DateTo, "Dovolená", actualdocument)
  • Odstranění nepřítomnosti uživateli s uživatelským jménem NovakJ.
    result := SetAbsent("", "NovakJ", "#DeleteAbsent#", "", "", actualdocument)

Viz také