Absence

Zjištění nepřítomnosti
declare procedure Absence dll "ActualDocument" (string, string, var boolean)
Absence("", "NovakJ", Absence)
Absence(Guid, UserName, Absent)

Parametry

Guid

Typ: string

ID pracovníka.

UserName

Typ: string

Uživatelské jméno pracovníka.

Absent

Typ: boolean

Výstupní parametr, nastaveno na true pokud je pracovník nepřítomen.

Popis

V proměnné Absent vrátí, zda je daný uživatel přítomen nebo nikoli. Uživatel je definován svým Guid . Pokud není nalezen, vyhledá se dle zadaného UserName . V proměnné S_Global je udedeno období nepřítomnosti a důvod ve tvaru "od - do : důvod".

Ukázky volání

  • Absence("", "NovakJ", Absence)