SetAttachRight

Nastavuje práva příloze procesu
declare function SetAttachRight dll "ActualDocument" (string, string, string, integer, string, pointer): boolean
Success := SetAttachRight("MTB_0000123", "priloha.txt", "FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7", 4, "", actualdocument)
SetAttachRight(DocKey, AttachId, UserOrRole, Value, Params, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, jehož příloze budou nastaveny práva. Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

AttachId

Typ: string

Identifikace přílohy v procesu. Jednoznačný identifikátor (klíč) přílohy. Alternativně lze zadat jméno souboru, což nastaví práva všem vyhovujícím přílohám dle zadaného názvu. Při použití prázdného řetězce dojde k nastavení oprávnění nad veškerými přílohami procesu.

UserOrRole

Typ: string

GUID uživatele nebo název role. Funkce vnitřně rozpozná zda jde o uživatele nebo roli.

Value

Typ: Integer

Cílová hodnota oprávnění uživatele/role nad přílohou.

-1 Odebrat práva uživatele/role
0 Přístup odepřen
1 Otevřít
4 Otevřít / Editovat
5 Otevřít / Editovat / Deaktivovat
6 Plná správa
Jiné hodnoty nejsou povoleny!

Params

Typ: string

Další parametry. Slouží pro možné budoucí rozšíření funkce. Zatím nepoužíváno.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen dokument s požadovanou přílohou.

Návratová hodnota

Typ: Boolean

Vrací true byla-li operace úspěšná. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce nastavuje práva příloze procesu pro zadaného uživatele nebo roli.

Ukázky volání

  • Success := SetAttachRight("MTB_0000123", "priloha.txt", "FF80D14B-F8E8-4702-A422-CD868882C1D7", 4, "", actualdocument)