SetCalendarAsProcess

Existující kalendářovou položku převede na běžný proces
declare function SetCalendarAsProcess dll "ActualDocument" (string, pointer): boolean
SetCalendarAsProcess("", actualdocument)
SetCalendarAsProcess(Params, AD)

Parametry

Params

Typ: string

Prozatím nevyužitý a obsahuje prázdný řetězec.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud převod proběhl správně.

Popis

Params je prozatím nevyužitý a obsahuje prázdný řetězec.

Ukázky volání

  • SetCalendarAsProcess("", actualdocument)