SetCasePriority

Nastaví prioritu procesu
declare function SetCasePriority dll "ActualDocument" (string, integer, pointer): boolean
SetCasePriority("", 1, actualdocument)
SetCasePriority(DocKey, Priority, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

Priority

Typ: integer

Priorita.

Hodnota Priorita
1 Nízká
2 Střední
3 Vysoká

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Návratová hodnota

Typ: boolean

Popis

Umožňuje nastavit procesu prioritu.

Ukázky volání

  • SetCasePriority("", 1, actualdocument)