SetFlagForUser

Zadanému uživateli nastaví příznak pro vybraný proces
declare function SetFlagForUser dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): boolean
SetFlagForUser("UZEL_00000kjl", "54646-46464-45464-46546", "red", "Closed case", actualdocument)
SetFlagForUser(Proces, User, Color, Text, AD)

Parametry

Proces

Typ: string

ID procesu. Pokud je místo ID procesu zadáno actualdocument , pak se nastavuje příznak pro aktuálně otevřený proces.

User

Typ: string

ID uživatele.

Color

Typ: string

Možné barvy:

Klíčové slovo Barva
yellow žlutá
blue modrá
green zelená
red červená
white bílá
black černá
none bez příznaku

Text

Typ: string

Komentář k nastavení příznaku.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla zadanému uživateli nastaven příznak pro vybraný proces.

Popis

Funkce nastaví zadanému uživateli příznak pro vybraný proces.

Ukázky volání

  • SetFlagForUser("UZEL_00000kjl", "54646-46464-45464-46546", "red", "Closed case", actualdocument)