SetFollowUp

Nastaví uživateli aktivaci
declare procedure SetFollowUp dll "ActualDocument" (string, string, string, string, string, pointer)
SetFollowUp("NODE_0000456", guid, "1.1.2005", "14:30", text, actualdocument)
SetFollowUp(DocID, UserID, Date, Time, Text, AD)

Parametry

DocID

Typ: string

ID procesu, ve kterém se má nastavit aktivace.

UserID

Typ: string

ID uživatele, kterému se má nastavit aktivace.

Date

Typ: string

Datum aktivace.

Time

Typ: string

Čas aktivace.

Text

Typ: string

Text aktivace.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Pokud se do date pošle "clear" pak to zruší u procesu všechny aktivace. Pokud se do DocID pošle prázdný řetězec, tak se nastavení týká aktuálního procesu. Pokud se tam pošle nějaké ID, pak jde o ID procesu, na kterém bude aktivace nastavena.

Ukázky volání

  • SetFollowUp("NODE_0000456", guid, "1.1.2005", "14:30", text, actualdocument)