SetNextStepName

Nastaví název následujícího kroku
declare function SetNextStepName dll "ActualDocument" (string, string, pointer): boolean
bRenamed := SetNextStepName("Vyúčtování", "Vyúčtování - " + sUserName, actualdocument)
SetNextStepName(StepOldName, StepNewName, ActualDocument)

Parametry

StepOldName

Typ: string

Původní název, nebo jeho část.

StepNewName

Typ: string

Nový název.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , v případě, že nalezl a přejmenoval následující krok, false v případě, kdy následující krok nebyl nalezen.

Popis

Funkce nastaví název následujícího kroku. Následující krok musí být s aktuálním krokem propojen hranou.

Ukázky volání

  • bRenamed := SetNextStepName("Vyúčtování", "Vyúčtování - " + sUserName, actualdocument)