SetPublicfolderRights

Nastaví práva uživateli na vybranou sdílenou složku
declare function SetPublicfolderRights dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
SetPublicfolderRights("smlouvy\Leviom", "4F400C16-0336-4A9C-8757-B0AE72E88323", "3", actualdocument)
SetPublicfolderRights(Folder, User, Rights, AD)

Parametry

Folder

Typ: string

Složku je možno zadat dvěma způsoby:

  1. Pokud je její jméno jediněčné, pak pouze jejím jménem.
  2. Celou cestou ve tvaru: faktury\2004

User

Typ: string

Uživatel je zadán svým ID.

Rights

Typ: string

Práva mohou být následující:

Hodnota Popis
"0" Žádné právo
"1" Čtení
"2" Zápis
"3" Čtení / zápis
"4" Mazání
"7" Čtení / zápis / mazání
"8" Úplné řízení
"65535" Odstranit práva

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla práva úspěšně nastavena.

Popis

Funkce nastaví práva uživateli na vybranou sdílenou složku.

Ukázky volání

  • SetPublicfolderRights("smlouvy\Leviom", "4F400C16-0336-4A9C-8757-B0AE72E88323", "3", actualdocument)