SetRTListVariable

Nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné
declare procedure SetRTListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, string, pointer)
SetRTListVariable("zamestnanci_jmeno", 0, "Vaclav Strych", actualdocument)
SetRTListVariable(VarName, Index, Val, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název listové workflow proměnné.

Index

Typ: integer

Index hodnoty listové workflow proměnné.

Val

Typ: string

Hodnota listové workflow proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura pro nastavení runtime hodnoty listové workflow proměnné. Nastavení hodnoty probíhá v rámci běžícího skriptu. Hodnota proměnné je tedy nastavena v době volání metody. Listová proměnná může být libovolného datového typu ( string list, integer list, date list, currency list, boolean list ). Index může být vyšší než je počet hodnot v listové proměnné. V takovém případě se inicializují všechny neinicializovaných indexy. Je tedy možné hodnoty vyplňovat "na přeskáčku" a nedojde k chybě "Out of bounds" .

Ukázky volání

  • SetRTListVariable("zamestnanci_jmeno", 0, "Vaclav Strych", actualdocument)

Příklady použití