SetStateExt

Nastavuje možnosti uživatele u procesu
declare procedure SetStateExt dll "ActualDocument" (string, string, string, date, string, pointer)
SetStateExt("actualdocument", wkf.pracovnik, "requestcomplete", wkf.datum, "", actualdocument)
SetStateExt(CaseId, UserGuid, Property, DatumACas, Params, AD)

Parametry

CaseId

Typ: string

ID procesu.

UserGuid

Typ: string

ID uživatele.

Property

Typ: string

Klíčová slova:

  • requestaccept
  • requestcomplete
  • requestreply
  • requestview

DatumACas

Typ: date

Datum a čas.

Params

Typ: string

Pokud je v zde řetězec #Delete#, je smazána existující vlastnost.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Procedura nastavuje možnosti uživatele u procesu. Pokud je v Params řetězec #Delete#, je smazána existující vlastnost.

Ukázky volání

  • SetStateExt("actualdocument", wkf.pracovnik, "requestcomplete", wkf.datum, "", actualdocument)