SetVariableExt

Nastaví hodnotu proměné v libovolném procesu
declare procedure SetVariableExt dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
SetVariableExt("TESTSTR_00001a0", "pracovnik", "karel", actualdocument)
SetVariableExt(WkfKey, VarName, VarValue, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

VarName

Typ: string

Název proměnné.

VarValue

Typ: string

Hodnota proměnné.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zastaralá procedura - použijte některou z těchto funkcí:

Podporuje typy proměnné: řetězec, celé číslo, logický typ, datum a desetinné číslo. Hodnoty se zadávají jako řetězec, pro logický typ jde o true pro pravdu a false pro nepravdu.

Ukázky volání

  • SetVariableExt("TESTSTR_00001a0", "pracovnik", "karel", actualdocument)
  • SetVariableExt("TESTSTR_00001a0", "pracoval", "True", actualdocument)